MAHSULOTLARIMIZ

Asosiy kimyoviy moddalar

Nikel, natriy, mis, qalay, ammoniy, kobalt va boshqalar …

 
Dastlabki operatsiyalar

Issiq, ultratovushli, elektr yog’sizlantirish, kislotadan oldingi ishlov berish jarayonlari

 
Mis qoplamalar

Sianidli mis qoplamasi, kislotali mis qoplamasi, gidroksidi mis qoplamasi jarayonlari

 
Nikel qoplamasi

Yorqin nikel qoplamasi, atlas nikel qoplamasi, qora nikel qoplamasi jarayonlari

 
Xrom qoplamalar

Dekorativ xrom jarayonlari, qattiq xrom jarayonlari, xrom gaz to’sarlari

 
Sink qoplamalari

Sianid sink jarayonlari, kislotali sink jarayonlari, ishqorli sink jarayonlari, qotishma rux jarayonlari

 
Boshqa qoplamalar

Kalay qoplama jarayonlari, guruch qoplama jarayonlari, erkin nikel qoplama jarayonlari

 
Passivatsiya jarayonlari

Sink va qotishma sink bilan qoplangan qismlar uchun passivatsiya jarayonlari

 
Rang berish (oksidlanish) jarayonlari

Mis va qotishmalar, rux va rux metallari, kumush va kumush bilan qoplangan qismlar, qalay qoplamalari uchun rang berish jarayonlari

 
Elektrsiz alyuminiy qoplama jarayonlari

Ishqoriy nikel o’z ichiga olgan sinkat jarayonlari

 
Lak

Suvga asoslangan lak jarayonlari, elektroforetik lak jarayonlari